Foodbox Challenge 20 mars 2017-20 april 2017

Ska försöka hålla denna sidan uppdaterad med progress under Foodbox Challenge 20 mars 2017 till 20 april 2017.

Planen är att väga mig varje morgon på egna vågen samt En gång i veckan blir det invägning med mer riktig våg som även mäter/uppskatter fett massa, fett procent, grundförbränning, mm.

Diagrammet nedan kommer därmed att uppdateras efter hand.

Diagram

0) 7 mars, Tanita Body composition våg (efter lunch: 94.8kg)

A) 20 mars, måndag. Startdatum. 92.3kg (egen våg)

B) 24 mars, invägning vecka 1. 90.9kg (egen våg). Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 91.5kg)

C) 30 mars, invägning vecka 2, Föreläsning. 89.0kg (egen våg). Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 89.5kg)

D) 7 april, invägning vecka 3. 88.8kg (egen våg). Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 89.2kg)

E) 14 april, invägning vecka 4. 87.8kg (egen våg).Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 87.9kg)

F) 20 april, avslutning. 86.4kg (egen våg). Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 86.9kg)

 

 

Eller enligt den mer riktiga vågen

Diagram

A) 7 mars, Tanita Body composition våg (efter lunch: 94.8kg)

B) 24 mars, invägning vecka 1. 90.9 (egen våg). Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 91.5kg)

C) 30 mars, invägning vecka 2, (morgon, före frukost 89.5kg) . Föreläsning

D) 7 april, invägning vecka 3. Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 89.2kg)

E) 14 april, invägning vecka 4. Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 87.9kg)

F) 20 april, avslutning. Tanita Body composition våg (morgon, före frukost: 86.9kg)

 

Eller utifrån den riktiga vågens mätning/uppskattning av fett%. Undrar om jag utifrån denna informationen kan justera så att vänster och höger sida blir mer jämn 🙂

Diagram